Mój prąd 4.0 – dotacje do fotowoltaiki

Dofinansowanie na zakup przydomowej instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd już od pierwszej edycji było jednym z najważniejszych czynników motywującym przyszłych Prosumentów do zainwestowania we własny system PV. W rezultacie w ostatnich latach obserwowaliśmy w Polsce boom na fotowoltaikę, a dziś liczba użytkowników tego rozwiązania przekroczyła już 800 tysięcy.

Program Mój Prąd 4.0 – co nowego?

Obecnie znów można składać wnioski o dofinansowanie takiego zakupu, jednak ze względu na wprowadzoną 1 kwietnia 2022 roku zmianę w sposobie rozliczania się Prosumentów z operatorem sieci, program Mój Prąd 4.0 skupia się wyłącznie na dotowaniu rozwiązań rozliczanych w ramach net-billingu, co ma przyczynić się m.in. do promocji autokonsumpcji produkowanych zasobów. Warto zaznaczyć, że tym razem wnioski złożyć mogą nie tylko osoby planujące budowę nowej przydomowej elektrowni słonecznej. Program dopuszcza bowiem sytuacje, w których Prosumenci dotychczas rozliczający się w systemie opustów, ale wyrażający chęć skorzystania z dofinansowania na dodatkowe inwestycje, np. na zakup własnego magazynu energii, mogą wziąć udział w naborze pod warunkiem przejścia na stałe na net-billing.

Ile pieniędzy przeznaczono dla Beneficjentów?

W ramach dotacji na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd 4.0, podobnie jak w poprzednich edycjach, przewidziano dofinansowanie maksymalnie połowy kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Obecnie w puli znalazło się 350 mln zł pochodzących z unijnego mechanizmu REACT EU, a wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można składać wyłącznie przez Internet od 15 kwietnia 2022 roku do 2023 roku w trybie ciągłym. Na nową inwestycję Beneficjenci mogą uzyskać dotację wynoszącą 4 tysiące złotych, a jeżeli połączą ją z zakupem magazynu energii elektrycznej, magazynu ciepła czy też systemu HEMS/EMS kwota ta zwiększy się i w ostatecznym rozliczeniu może wynieść nawet nieco ponad 20 tys. zł. W przypadku obecnych Prosumentów decydujących się na przejście na net-billing kwoty te są niższe, a wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie Ministerstwa.

Przewiń do góry