Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce nieustannie rośnie, a przepisy Unii Europejskiej, które priorytetowo traktują różnicowanie źródeł jej pozyskiwania oraz odchodzenie od paliw kopalnych sprawiają, że obecnie zauważalny jest wzrost zainteresowania alternatywnymi rozwiązaniami. Nie dziwi więc fakt, że na terenie kraju powstaje coraz więcej przemysłowych farm fotowoltaicznych produkujących energię z OZE na znacznie większą skalę niż popularne mikroinstalacje PV.

Farma fotowoltaiczna i jej zakładanie – od czego zacząć?

Założenie farmy fotowoltaicznej to inwestycja wymagająca odpowiedniego przygotowania zarówno od strony formalnej, jak i technicznej. Kluczowym elementem jest w tym przypadku posiadanie odpowiedniej działki, która spełnia określone wymagania (m.in. pod względem lokalizacji, poziomu nasłonecznienia czy też klasy bonitacyjnej gleby). Z tego powodu teren przeznaczony pod instalację warto poddać audytowi – w ten sposób oceniona zostanie m.in. rentowność inwestycji w danej lokalizacji. Raport z audytu zdecydowanie ułatwi też podejmowanie kolejnych decyzji związanych z realizacją planów.

Etapy budowy farmy fotowoltaicznej

Decydując się na założenie farmy fotowoltaicznej warto od początku korzystać z usług doświadczonej w tym zakresie firmy, np. Solar-Tech, która wspomoże Inwestora na poszczególnych etapach realizacji inwestycji w dużą, przemysłową instalację o mocy powyżej 200kW. Po wybraniu odpowiedniej działki i przed rozpoczęciem budowy Inwestora czeka bowiem jeszcze:

-przygotowanie projektu koncepcyjnego (wybranie optymalnych rozwiązań, zaplanowanie infrastruktury, przygotowanie analiz i kalkulacji),
-uzyskanie decyzji administracyjnych (m.in. warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych),
-uzyskanie pozwolenia na budowę i przygotowanie projektu budowlanego,
-przystąpienie do aukcji OZE z projektem i pozyskanie koncesji na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jeżeli planowana instalacja będzie miała moc powyżej 500kWp,
-a także przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dostępnego w danym momencie wsparcia finansowego – dotacji, leasingu lub kredytu.

Przewiń do góry